تبلیغات
یا زهرا (س)‏
یا زهرا (س)‏
مائیمو نواى بى نوایى بسم الله اگر حریف مائى
1393/02/6 :: نویسنده : پندار
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
1393/02/6 :: نویسنده : پندار
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
1392/12/28 :: نویسنده : پندار

چون فاطمه علیهاالسلام بیمار شد به آن بیمارى كه موجب رحلت آن حضرت گردید به هنگام شدت یافتن بیماریش گروهى از زنان مهاجر و انصار به عیادتش جمع شدند و بر آن حضرت سلام كرده گفتند: اى دختر رسول خدا! وضع بیماریت چگونه است و با آن چه مى كنى ؟ آن حضرت ستایش خداوند سبحان كرده بر پدرش درود فرستاد، و سپس گفت :
حالم به گونه اى است كه از دنیاى شما بسى بیزار و مردانتان را دشمن مى دارم ! حال و قالشان را آزمودم و از آنچه كردند، بسى ناخشنودم و آن را به كنارى نهادم . چرا كه چون تیغ زنگارخورده نابرا و چون نیزه از قد دو نیم شده ، و صاحبان اندیشه هاى تیره و نارسایند.
چه بد ذخیره اى از پیش براى خود فرستادند. خشم خداوند را به جان خریدند و در آتش و نیران پاینده اند.
از سر ناچارى ریسمان امور و وظایف را به گردن آنان انداخته ، سنگینى و مسئولیت كار را بدانها واگذاردم و ننگ عدالت كشى را بر آنها بار كردم . نفرین ابد بر این مكاران ، دور باشند از رحمت حق این ستمكاران ، واى بر آنان ! از چه رو تمركز حق را در مركز خود سبب نگشتند؟ و از این راه خلافت را از پایه هاى نبوت دور داشتند و از سرایى كه محل نزول جبرئیل بود، به دیگر سرا بردند و از ید قدرت كاردانان دین و دنیا خارج ساختند! به هوش ! كه زیانى بس بزرگ است ! چه چیزى سبب گردید تا از على علیه السلام عیبجویى كنند؟ عیب او گفتند؛ زیرا شمشیرش ، خویش و بیگانه ، شجاع و ترسو نمى شناخت . دریافتند كه او به مرگ توجهى ندارد. دیدند كه او چگونه بر آنها مى تازد و آنان را به وادى فنا مى افكند. و برخى را براى عقوبت و سرمشق دیگران باقى مى گذارد. به كتاب خدا مسلط و دانا، و خشم او در راه خوشنودى خداوند بود. به خداوند سوگند از طریق آشكار و نمایان حق منحرف شده از قبول دلایل و حجتهاى روشن و مبین ، امتناع مى نمودند، آنان را به راه مستقیم ، هادى و رهنمون مى شد و از انحراف و اعوجاج آنان جلوگیرى مى نمود. به خداوند سوگند، اگر مردانتان در خارج نشدن زمام امور، از دستان على پاى مى فشردند و تدبیر كار را آنچنان كه پیامبر بدو سپرده بود، تحویل او مى دادند على آن را به سهولت راه مى برد و این شتر را به سلامت به مقصد مى رساند؛ آن گونه كه حركت این شتر رنج آور نمى شد. على آنان را به آبشخورى صاف و مملو و وسیع هدایت مى كرد كه آب از اطرافش سرازیر مى شد و هرگز رنگ كدورت به خود نمى گرفت . او آنان را از این آبشخور سیراب به در مى آورد.

على خیر و نیكى را در نهان و آشكار براى آنان خوش مى دارد. او اگر بر مسند مى نشست هرگز بهره اى فراوان از بیت المال را به خود اختصاص نمى داد و از فزونى و ثروت دنیا جز به مقدار نیاز برداشت نمى كرد، به مقدار آبى كه تشنگى را فرو نشاند و خوراكى كه گرسنگى را برطرف نماید. (در آن هنگام ) مرد پارسا، از تشنه حطام دنیا باز شناخته مى شد و راستگو از دروغگو متمایز مى گشت ؛ در این صورت ابواب بركات آسمانى و زمین بر آنان گشوده مى شد. و خداوند به زودى آنان را به سبب اعمال و كردارشان مؤ اخذه خواهد كرد. زیرا اگر ساكنان قریه اى ایمان آورده خداترسى پیشه مى ساختند بركات زمین و آسمان را بر آنان فرو مى ریختیم . اما آنان دروغ گفتند و ما آنان را در برابر آنچه كه به دست آورده بودند، گرفتار آوردیم ((و كسانى از اینان كه ستم روا داشتند نتیجه سوء كردارشان را به زودى خواهند یافت .
آنان هرگز بر ما چیرگى نخواهند یافت )).
بیایید! و بشنوید! روزگار چه طرفه معجونى در نهان دارد و چه بازیچه ها یكى از پس دیگرى آشكار مى سازد.
اى كاش مى دانستم به چه پناهگاهى تكیه داده اند؟ و كدامین ستون را پشتیبان گرفته اند؟ و به كدامین ریسمان تمسك جسته اند؟ و بر چه خاندانى پیشقدم شده ، استیلا جسته اند؟ شگفتا! كه بد سرپرستى انتخاب كرده و بد دوستانى برگزیده اند. و ستمكاران (كه به جاى خداوند شیطان را اطاعت نمودند) چه بد مبادله كردند. اینان روى بال ، به جاى پرهاى بزرگ ، دم را قرار داده اند، سر واگذارده دم اختیار نمودند.
به خاك مذلت ساییده باد بینى قومى كه ((خیال كردند با این اعمال كار خوبى را انجام داده اند. بدانید كه آنان فاسدند؛ ولى خود نمى دانند)).
واى بر آنان ! ((آیا آن كس كه مردم را به راه راست فرا مى خواند، سزاوار پیروى است یا آنكه خود راه نمى داند؟ واى بر شما! چه بد داورى مى كنید)).
اما به جان خود سوگند كه نطفه این بسته شده است . (و شتر این فتنه آبستن شده به همین زودى خواهد زایید) انتظار كشید تا این فساد در پیكر اجتماع اسلامى منتشر شود. از پستان شتر پس از این خون و زهرى كه زود هلاك كننده است ، بدوشید. ((در اینجاست كه پویندگان راه باطل زیان بینند)) و مسلمانانى كه در پى خواهند آمد، در مى یابند كه احوال مسلمانان صدر اسلام چگونه بوده است . قلبتان با فتنه ها آرام خواهد گرفت . بشارتتان باد به شمشیرهاى كشیده و برا، و حمله جائز و متجاسر ستمكار، و درهم شدن امور همگان و خودراءیى ستمگران ! غنایم و حقوق شما را اندك خواهند داد. و جمع شما را با شمشیرهایشان دور خواهند كرد. و شما جز میوه حسرت برداشت نخواهید نمود. كارتان به كجا خواهد انجامید؟ در حالى كه ((حقایق امور بر شما مخفى گردیده است . آیا شما را به كارى وادارم كه از آن كراهت دارید؟)).
زنان حاضر در مجلس سخنان حضرت فاطمه علیهاالسلام را پیش مردان خود بازگو و تكرار كردند. متعاقب آن ، گروهى از بزرگان و رؤ ساى مهاجرین و انصار در حالى كه اعتذار مى جستند و اظهار ندامت ، نزد حضرت زهرا علیهاالسلام آمدند و به آن حضرت گفتند: اى سرور زنان عالم ! اگر ابوالحسن (على علیه السلام ) براى ما حقایق را عنوان مى كرد قبل از آنكه ما با دیگرى (ابوبكر) عهد وثیق و پیمان استوار و محكم بسته باشیم ، هرگز از او روى بر نتافته به دیگرى میل نمى كردیم .
حضرت فاطمه علیهاالسلام فرمود:
من مسؤ ولیت بازگویى حقایق را داشتم (نصیحتى بود از من به شما) حجت را بر شما تمام كردم . عذر شما، عذر مقبول و پسندیده اى نیست و تقصیر و كوتاهى شما مسلم و هیچ بهانه و توجیهى بعد از آن متصور نیست .

ترجمه و تحقیق از جلد 43 بحارالانوار
زندگانی حضرت زهرا (علیهاالسلام )
تالیف : علامه محمد باقر مجلسی
مترجم و محقق: محمد روحانی زمان آبادی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
1392/12/24 :: نویسنده : پندار
در كتاب احتجاج از سوید بن غفله روایت شده است :
چون فاطمه علیهاالسلام بیمار شد به آن بیمارى كه موجب رحلت آن حضرت گردید به هنگام شدت یافتن بیماریش گروهى از زنان مهاجر و انصار به عیادتش جمع شدند و بر آن حضرت سلام كرده گفتند: اى دختر رسول خدا! وضع بیماریت چگونه است و با آن چه مى كنى ؟ آن حضرت ستایش خداوند سبحان كرده بر پدرش درود فرستاد، و سپس گفت :
حالم به گونه اى است كه از دنیاى شما بسى بیزار و مردانتان را دشمن مى دارم ! حال و قالشان را آزمودم و از آنچه كردند، بسى ناخشنودم و آن را به كنارى نهادم . چرا كه چون تیغ زنگارخورده نابرا و چون نیزه از قد دو نیم شده ، و صاحبان اندیشه هاى تیره و نارسایند.
چه بد ذخیره اى از پیش براى خود فرستادند. خشم خداوند را به جان خریدند و در آتش و نیران پاینده اند.
نوع مطلب : دینى و مذهبى، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
1392/11/30 :: نویسنده : پندار

نقش قرآن در زندگى‏

حضرت على علیه‏السلام كلید حل همه مشكلات را قرآن معرفى مى‏كند و در وصف
آن مى‏فرماید:

و دواء دائكم ما بینكم؛ دواى درد و راه حل مشكلات شما و راه سامان بخشیدن
به امورتان در قرآن است.

قرآن داروى شفابخشى است كه همه دردها را درمان مى‏كند و با وجود قرآن
دردها و ناراحتى‏ها التیام مى‏یابد.

باید این نسخه شفابخش را خواند و آن را به دقت مطالعه كرد و با راه درمان
دردها و مشكلات فردى و اجتماعى آشنإ؛ شد.
بدیهى است قبل از احساس و شناختن درد و
مشكل، سخن گفتن از درمان، خارج از مسیر طبیعى است؛

زیرا ابتدا باید دردهاى فردى و اجتماعى را شناخت و با مطالعه و دقت در
آیات كریمه قرآن با آنها آشنا شد،

آن گاه با به كار بستن این نسخه شفا بخش به درمان آنها پرداخت. امروز در
جامعه ما مشكلات فراوانى اعم از فردى

و اجتماعى وجود دارد كه همه خواهان رفع این مشكلاتند و با این كه
پیشرفت‏هاى چشم‏گیرى

در زمینه‏هاى مختلفى وجود داشته است، مشكلات زیادى باقى مانده است كه
مسئولین پیوسته در تلاشند تا به صورتى آنها را حل كنند.
حضرت در این خطبه
مى‏فرمایند: و دواء دائكم و نظم ما بینكم؛ قرآن نسخه درمان دردها و مشكلات شماست،
و در خطبه 189 با این تعبیر كه و دواء لیس و بعده داء مى‏فرمایند:قرآن
دارویى است كه بعد از آن دردى باقى
نمى‏ماند.

مطلبى كه قبل از هر چیز باید بدان توجه داشت ایمان به
فرمایش حضرت على علیه‏السلام است؛ یعنى باید با تمام

وجود باور داشته باشیم كه درمان حقیقى دردها و مشكلات ما، اعم از فردى و
اجتماعى، در قرآن است.
همه ما به این مطلب اقرار مى‏داریم؛ لكن مراتب ایمان و یقین افراد متفاوت
است. هر چند هستند كسانى كه

با تمام وجود باور داشته باشند كه اگر به قرآن روى بیاورند و معارف و
راهنمایى‏هاى آن را به كار بندند،

قرآن بهترین نسخه شفابخش دردهاست، لكن چنین افرادى بسیار اندكند و شاید
یكى از بزرگ‏ترین مشكلات

جامعه ما ضعف ایمان در این جهت باشد و این امر موجب شده است بسیارى از
مشكلات همچنان باقى بماند.

 


نام كتاب: قرآن در آیینه نهج‏البلاغه‏

نام نویسنده: استاد محمد تقى مصباح یزدى‏
نوع مطلب : دینى و مذهبى، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
1392/11/9 :: نویسنده : پندار

آیه 1
یََّاءَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لاَ تُقَدِّمُواْ بَیْنَ یَدَىِ اللّهِ وَ رَسُولِهِوَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ
اى كسانى كه ایمان آورده اید! بر حكم خدا و پیامبر او پیشى نگیرید واز خداوند پروا كنید، همانا خداوند شنوا و دانا است .
نكته ها:
O
این آیه ، جلوى بسیارى از خطاها را مى گیرد. زیرا گاهى خواسته اكثریّت مردم ، جلوه هاى ظاهرى و مادّى ، پیروى از حدس و تخمین ، میل به ابتكار ونوآورى ، هیجان و قضاوت عجولانه و خیال آزاداندیشى ، انسان را وادار به گفتن ها، نوشتن ها و تصمیماتى مى كند كه ناخودآگاه انسان از خواسته خدا و رسول جلو مى افتد، همان گونه كه گاهى خیال عبادت ، خیال قاطعیّت ، خیال انقلابى بودن و خیال زهد و ساده زیستى ، گروهى را وادار كرد تا از خدا و رسول پیشى بگیرند و به قول معروف كاسه داغ تر از آش باشند.
O
این آیه مى خواهد انسان ها را همچون فرشته تربیت كند، زیرا قرآن درباره فرشتگان مى فرماید: در سخن بر خدا سبقت نمى گیرند و تنها طبق دستور او عمل مى كنند. (لایَسبِقونَه بِالقَول و هم باَمرِه یَعمَلون )(4)
O
قرآن ، موارد تقدّم را بیان نكرد تا شامل انواع پیش افتادن هاى عقیدتى ، علمى ، سیاسى ، اقتصادى و غیره در گفتار وكردار گردد.
O
بعضى اصحاب از پیامبر صلّى اللّه علیه و آله درخواست كردند كه خود را مقطوع النسل و اَخته نمایند تا دیگر تمایلى به همسر نداشته باشند و یكسره در خدمت اسلام باشند، حضرت آنان را از این كار زشت باز داشت .
O
كسى كه از خدا و پیامبر صلّى اللّه علیه و آله پیشى مى گیرد، در مدیریّت نظام خلل وارد كرده و جامعه را به هرج و مرج مى كشاندو در حقیقت دستگاه و نظام قانون گذارى را بازیچه تمایلات خود قرار مى دهد.
پیام ها:
1
براى انجام گرفتن دستورات باید ابتدا زمینه هاى روانى پذیرش را در مخاطب ایجاد كرد. جمله (یا ایها الّذین آمنوا) به مخاطب شخصیّت مى دهد ووابستگى او به خدا را كه زمینه انجام كار است ، بیان مى كند.
2
از آنجا كه فرمان پیش نیفتادن از خدا و رسول ، فرمان ادب است ، خود این آیه نیز مخاطب را با ادب ویژه صدا مى زند. (یا ایها الذین آمنوا...)
3
بعضى سلیقه هاى شخصى ، عادات و رسوم اجتماعى و بسیارى از مقرّرات و قوانین بشرى كه ریشه در قرآن و حدیث ندارد و برخاسته از عقل و فطرت نیست ، نوعى پیش افتادن از خدا و رسول است . (لا تقدّموا...)
4
هرگونه حرام كردن نعمت هاى حلال خداوند و یا حلال كردن حرام ها، پیشى گرفتن از خدا و رسول است . (لاتقدّموا...)
5
هرگونه بدعت ، مبالغه ، ستایش نابجا و انتقاد نابجا، پیشى گرفتن است . (لا تقدّموا...)
6
سرچشمه فقه و رفتار ما باید قرآن و سنّت پیامبر صلّى اللّه علیه و آله باشد. (لا تقدّموا بین یدى اللّه و رسوله )
7
پیشى گرفتن از خدا و رسول ، بى تقوایى است . (چون در این آیه مى فرماید: پیشى نگیرید و تقوى داشته باشید) (لاتقدّموا... واتّقوا)
8
هر آزادى ، توسعه و پیشرفتى ارزش ندارد. (لاتقدّموآ...)
9
براى انجام تكالیف ، دو اهرم ایمان و تقوى لازم است . (در آیه هم كلمه ((آمنوا)) و هم كلمه ((اتّقوا)) مطرح شده است ) (آمنوا... واتّقوا)
10
از چیزهایى كه جمله را زیبا مى كند آن است كه امر و نهى در كنار هم باشد. (در آیه هم نهى آمده ((لاتقدّموا)) و هم امر آمده است ((واتّقوا)))
11
حكم رسول همان حكم خداست ، بى احترامى به او بى احترامى به خداست و پیشى گرفتن از هر دو ممنوع است . (لا تقدّموا بین یدى اللّه و رسوله )
12
التزام عملى باید همراه با تقواى درونى باشد. (لاتقدّموا... واتّقوا اللّه )
13
كسانى كه به خاطر سلیقه ها و مسائل دیگر از خدا و رسولش پیشى مى گیرند، نه ایمان دارند و نه تقوا. (یا ایّها الذین آمنوا لاتقدّموا... و اتّقوا)
14
تندروى یا كندروى هاى خود را توجیه نكنیم . (انّ اللّه سمیع علیم )

تفسیر سوره حجرات - محسن قرائتی

نوع مطلب : دینى و مذهبى، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

فائده غیبت طولانى چیست ؟
مى پرسند:
غیبت طولانى امام مهدى (عج ) و عدم دسترسى ما به او، چه سودى دارد؟
پاسخ :
امام قائم (عج ) بخاطر عدم پذیرش جامعه ، از نظرها پنهان است ، او همچون امامان معصوم علیه السلام دیگر اگر آشكار بود،

مردم همان كه با آن امامان كردند با او مى كردند، اما او غائب است تا مردم آمادگى پذیرش او را در طول زمان و

با برنامه ریزیهاى دراز مدت و تكامل معنوى و مادى پیدا كنند.
غیبت او چنانكه در روایات آمده همچون پنهان شدن خورشید پشت ابرها است ،

گر چه ابرها از تابش مستقیم خورشید ممانعت مى كنند، ولى هرگز نمى توانند تابش خورشید را بطور كلى محو سازند.
غیبت امام قائم (عج ) دهها فایده دارد كه در اینجا به طور اختصار به چند فایده آن اشاره مى كنیم .
1-
غیبت او به پیروانش امید مى بخشد و آنها را دلگرم مى كند كه داراى چنین رهبرى هستند، با توجه به اینكه امید، آن هم امیدى این چنین ، سازنده است .
2- غیبت آن حضرت پیروانش را قدم به قدم آماده مى سازد تا آن حضرت را از عزلت بیرون آورند.
3- آن حضرت در عین اینكه غائب است گاه در مسائل مهم با فقهاء و بزرگان اسلام تماس مى گیرد

و آنها را راهنمایى مى كند (چنانكه شواهد آن بسیار است و بعضى از آنها در این كتاب آمده است.(

4-گفتگو درباره قیام مهدى (عج ) و تشكیل كنگره ها و كنفرانسها و تنظیم نوشته ها و مقالات در طول زمان با فرصت كافى

 موجب پرورش نفوس و آمادگى ، در اندیشه انقلاب جهانى بودن و هدف دارى و... مى شود، در نتیجه آمادگیهاى فرهنگى ،

سیاسى ، اجتماعى ، صنعتى ، اقتصادى و بالاخره نظامى در همه جا پیدا مى شود و به این ترتیب زمینه سازى ظهور آن حضرت مهیا مى گردد.
5-شناخت موانع یك انقلاب جهانى در تمام ابعاد و براندازى آن موانع نیاز به طول زمان و كمك فكرى بسیار در سطح جهان دارد، این نیز یكى از فوائد غیبت امام قائم (عج ) مى باشد.
6-از طرفى طول غیبت و دورى مردم از رهبر مصلح و عادل موجب فساد در تمام زمینه ها شده ،

 و همین فساد موجب خستگى و ناراحتى و نارضایتى مردم مى شود و در دل این فساد، جرقه هاى انقلاب بروز مى كند و مردم ،

تشنه مصلح واقعى و عدالت مى شوند، چرا كه تا همه ، رنج ظلم و فساد را نبرند آماده درك لذت عدالت و اصلاح نخواهند شد، چنانكه در روایات مربوط به حضرت مهدى (عج ) بسیار آمده كه :
(یملاء الارض عدلا و قسطا و نورا كما ملئت ظلما و جورا و شرا.)

آن حضرت زمین را پر از قسط و عدل و نور خواهد كرد همان گونه كه پر از ظلم و جور و بدى شده باشد؟
و انقلاب واقعى ، انقلابى است كه طبیعى و خودجوش و از متن توده ها برخیزد، و همگان به خوبى آن را درك كنند.
البته این سخن به این معنى نیست كه ما تن به ظلم و فساد دهیم ، و مبارزه با ظلم و فساد نكنیم كه شرع و عقل چنین اجازه اى به ما داده ،

 بلكه این سخن خبر از آینده مى دهد، و حاكى است كه مردم بر اثر دورى از یك مصلح عادل و آگاه چگونه در لجن فساد فرو مى روند،

در این صورت باید براى یافتن آن مصلح به پاخاست و خود گرفتارى مردم ، آنها را براى یافتن راه حل برمى انگیزاند.
آرى باید مدتها بگذرد، تا مردم تكامل یابند و حقائق برایشان كشف گردد، و با تجربیات تلخ خود روى حكومتهاى باطل از آنها روگردان گردند و تشنه وجود امام قائم (عج ) شوند.
در قرآن كریم مى خوانیم :
(سنریهم آیاتنا فى الآفاق و فى انفسهم حتى یتبین لهم انه الحق)
بزودى آیات خود را از هر سوى جهان و در وجود خود مردم نشان مى دهیم تا براى آنها آشكار گردد كه او حق است.
((در مورد اینكه منظور از ضمیر ((او)) به كجا بازگشت مى كند امام صادق علیه السلام در ضمن روایتى فرمود( (منظور خروج (عج ) است كه او حق است و حقانیتش آشكار مى گردد.

نام كتاب : حضرت مهدى (ع) فروغ تابان ولایت

مؤ لف : محمد محمدى اشتهاردى

نوع مطلب : دینى و مذهبى، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شكنجه گر زندان ، در برابر عظمت مقام امام حسن عسكرى(ع)

امام حسن عسكرى (ع ) در عصر خلافت متوكل ، در زندانهاى مختلفى حبس گردید، آن بزگوار را مدتى به زندان شكنجه گرى خشن و پر تجربه و درنده خو، به اصطلاح به (نحریر)سپردند، او با بى رحمانه ترین روش ، به امامساءله (ع ) بر خورد مى كرد، و زندگى را بر آن حضرت ، تنگ و سخت گرفت .
همسر نحریر، كه به پاره اى از مقامات معنوى و عبادات و سجده هاى امام در زندان آگاه شده بود، به نحریر مى گفت : (از خدا بترس ، تو نمى دانى كه چه شخصیت بلند مقامى را در زندان نگه داشته اى ، من ترس آن دارم كه بلاى سختى به تو برسد
).
نحریر به جاى اینكه تحت تاءثیر گفتار همسرش قرار بگیرد، یك روز عصبانى شد و به همسرش گفت : (سوگند به خدا، او (امام ) را در باغ وحش ، جلو درندگان مى افكنم
).
نحریر به اجازه مقامات بالا، همین كار را كرد، دستور داد آن حضرت را به درون باغ وحش بردند، و هیچگونه شك نداشت كه درندگان ، آن حضرت را مى خورند
.
ولى پس از ساعتى ، نحریر و ماءمورین زندان ، آن حضرت را دیدند كه نماز مى خواند، و درندگان در اطراف او حلقه زده و آرام و خاموش ایستاده اند، آنگاه دستور داد، تا آن حضرت را به خانه اش ببرند
.

نام كتاب : داستانهاى شنیدنى از چهارده معصوم علیهم السلام

مؤ لف : محمد محمدى اشتهاردى

 

نوع مطلب : دینى و مذهبى، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

عبادت ، بار نیست ، بلكه اهرم حركت است : وَاسْتَعِینُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَو ةِ از صبر و نماز كمك بگیرید.
عبادت ، هم انسان را به صورت فردى ، از بردگى هوس ها و گناهان و شیطان نجات مى دهد،

و هم یك جامعه عابد، كه خدارا مى پرستد، از پرستش ‍ طاغوت ها و ستمگران و ابرقدرت ها آزاد مى شود.

اقبال لاهورى مى گوید:
آدم از بى بصرى بندگى آدم كرد
گوهرى داشت ولى نذر قباد و جم كرد
یعنى از خوى غلامى ز سگان پست تر است
من ندیدم كه سگى پیش سگى سر خم كرد
عبادت ، هم فرد ساز است و هم جامعه ساز، فساد جوامع ، بیشتر از گرایش به عبودیت و پرستش

غیر خدا سرچشمه و ریشه مى گیرد.

برگرفته از:

پرتویی از اسرار نماز محسن قرائتی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
1392/10/9 :: نویسنده : پندار

شـــــهـــادت ســـــــــــــــه بزرگــــــوار

حضرت محمد(ص)

امام حسن مجتبی (ع)

امام رضا(ع)

بر همه ی مسلمیــــن تسلیت بــــاد

نوع مطلب : دینى و مذهبى، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

همچون الف رسید ولی مثل دال رفت

در مجلسی که بود برایش محال رفت

باور کنید شب یلدا بلند نیست

اندازه ی شبی که رقیه ز حال رفت

خیلى‏ ‏جالب است برای من ‏ ‏بعضى‏ ‏مردم ما برای امام حسین سینه میزنند

زنجیر میزنند

اشک میریزند

اما

در این چند سالی که اربعین نزدیک به شب یلدا افتاده جشنشان را هم گرفتند

این یعنی عشق حسین؟

بین عشق زبانی یا قلبی  خیلی فاصله هاست

امام زمانمان (عج)خون گریه میکنند تو چطور میتوانی هندوانه  بخوریو بگیو بخندی

خاندان پیامبرت در سوگ بزرگترین مصیبت عالمند

و تو  انار دون کرده میخوریو هیچ خیالت نیست

دلم از بزرگتر ها بیشترمیگیرد که هم پای جوانها جشن میگیرند

امــــــــــــــــــــــــــــــــــــان از دل زینب

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

در گهواره و مسائل خانوادگى
یكى از اصحاب امام جعفر صادق علیه السلام ، به نام یعقوب سرّاج حكایت كند:
روزى به قصد ملاقات و زیارت مولایم ، حضرت صادق آل محمّد علیهم السلام به منزل ایشان رفتم ،

هنگامى كه وارد شدم ، دیدم كه آن امام بزرگوار كنار گهواره شیرخوارش ، حضرت ابوالحسن موسى كاظم علیه السلام ایستاده ؛

و جهت دل گرم كردن و آرام نمودن نوزاد، با او سخن مى گوید.
مدّت زیادى بدین منوال طول كشید؛ و همچنان من در گوشه اى نشسته و نظاره گر آن ها بودم تا آن كه سخن راز

امام با نور دیده اش علیه السلام به پایان رسید.
آن گاه من از جاى خود برخاستم و به سمت آن امام مهربان رفتم ، همین كه نزدیك آن حضرت قرار گرفتم ،

 فرمود: آن نوزاد، بعد از من ، مولایت خواهد بود، نزد او برو و سلام كن .
پس اطاعت كردم و نزدیك آن نوزاد و نور الهى رفتم و سلام كردم ، با این كه او كودكى شیرخواره در گهواره بود،

خیلى زیبا و با بیانى شیوا جواب سلام مرا داد.
و سپس به من خطاب نمود و اظهار داشت : حركت كن و به سوى منزل خود روانه شو و آن نام زشت

 و نامناسبى را كه دیروز براى دخترت برگزیده اى تغییر بده ، چون خداوند متعال صاحب چنین نام و اسمى را دشمن داشته و

غضب دارد و او مورد رحمت الهى قرار نخواهد گرفت .
یعقوب سرّاج در ادامه گوید:
یك روز قبل از آن كه خدمت حضرت برسم ، خداوند متعال دخترى به من عطا كرده بود، كه نام او را حُمیراء نهاده بودیم ؛

و كسى هم آن حضرت را از این موضوع آگاه نكرده بود؛ و با این كه آن حضرت ، طفلى شیرخوار در گهواره بود،

به خوبى از درون مسائل خانوادگى ما آگاه بود.
و بعد از آن كه چنین علم غیبى از آن طفل معصوم آشكار گشت و مرا در تغییر و انتخاب اسم مناسبى براى دخترم نصیحت فرمود،

امام جعفر صادق علیه السلام مرا مورد خطاب قرار داده و اظهار نمود: اى سرّاج ! دستور و پیشنهاد مولایت را عمل كن ،

كه موجب سعادت و خوشبختى شما خواهد بود.
یعقوب گوید: من نیز اطاعت امر كردم و نام دخترم را به نام مناسبى تغییر دادم .

 

چهل حدیث و چهل داستان از امام موسی کاظم(ع)

مولف :عبدالله صالحی

 

نوع مطلب : دینى و مذهبى، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
1392/09/18 :: نویسنده : پندار

جالب است

حتی صدا سیما هم فراموش کرد شهادت دردانه ی سید الشهدا را

دختر 3 ساله ای که فاطمه نام داشت مانند حضرت فاطمه (س) رنجها کشید

نمازش را هم مانند خانم فاطمه در آن مصیبتها نشسته میخواندند

حال رنجهایش را بیاد نمی آورند و حتی روز شهادتش را اعلام که هیچ نگه هم نمیدارند

محرم تنها دهه ی اول و صفر تنها اربعین نیست

2 ماه رنج 2 ماه بی حرمتی 2 ماه اشک و خون

تنها 2 ماه نمازت را سر وقت بخوانی

تنها 2 ماه چشمت را از گناه نگه داری

تنها 2 ماه حجابت را حفظ کنی

چه میشود؟

فقط 2 ماه موی سرت و ... را نبینند چه میشود؟؟؟؟؟؟؟؟؟

فقط 2 ماه به یاد بزرگترین آفریننده های خدا باشی چه میشود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حرمت نگه داری چه میشود

اگر مادرت یا پدرت فوت میکرد هم همینگونه عمل میکردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

انشاالله همیشه زنده باشند اما جان عزیزانت حرمتها را،حرمت ائمه را،حرمت خدای حسین(ع)را نگه دارید.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
1392/09/14 :: نویسنده : پندار

عظمت نماز و پیامدهاى سبك شمردن آن
با حذف اسناد از سرور زنان ، فاطمه ، دختر سرور پیامبران - كه درودهاى خداوند بر او و بر پدر بزرگوار و شوى گرامى و پسران اوصیاء او باد! - نقل مى كنم كه وى از پدر بزرگوارش حضرت محمّد (ص ) پرسید اى پدر جان ! سزاى هر مرد و زنى كه نماز را سبك بشمارد، چیست ؟ فرمود: اى فاطمه ، هر كس چه مرد باشد و چه زن ، نمازش را سبك بشمارد، خداوند او را به پانزده مصیبت گرفتار مى نماید: شش چیز در دار دنیا، و سه چیز هنگام مرگ ، و سه چیز در قبرش ، و سه چیز در قیامت هنگام بیرون آمدن از قبر.
امّا مصیبتهایى كه در دار دنیا بدان مبتلا مى گردد:
نخست اینكه : خداوند، خیر و بركت را از عمر او برمى دارد.
دوّم اینكه : خداوند، خیر و بركت را از روزى اش برمى دارد.
سوّم اینكه : خداوند - عزّوجلّ - نشانه صالحان را از چهره او محو مى فرماید.
چهارم اینكه : در برابر اعمالى كه انجام داده اجر و پاداش به او داده نمى شود.
پنجم اینكه : دعاى او به سوى آسمان بالا نمى رود و مستجاب نمى گردد.
ششم اینكه : هیچ بهره اى در دعاى بندگان شایسته خدا نداشته و مشمول دعاى آنان نخواهد بود.
و امّا مصائبى كه هنگام مرگ به او مى رسد:
نخست اینكه : با حالت خوارى و زبونى جان مى دهد.
دوّم اینكه : گرسنه مى میرد.
سوّم اینكه : تشنه جان مى سپارد، به گونه اى كه اگر آب تمام رودخانه هاى دنیا را به او بدهند،

سیراب نگشته و تشنگى اش برطرف نخواهد شد.
و امّا مصیبتهایى كه در قبرش بدان گرفتار مى گردد:
اوّل اینكه : خداوند فرشته اى را بر او مى گمارد تا او را در قبر نگران و پریشان نموده و از جایش بركَنَد.
دوّم اینكه : خداوند گور را بر او تنگ مى گرداند.
سوّم اینكه : قبرش تاریك مى شود.
و امّا مصائبى كه در روز قیامت ، هنگام بیرون آمدن از قبر، بدان مبتلا مى شود:
نخست اینكه : خداوند فرشته اى را بر او مى گمارد تا در حالى كه مردم به او مى نگرند، او را به رو بر زمین بِكَشَد.
دوّم اینكه : سخت از او حساب مى كشند.
سوّم اینكه : خداوند هرگز نظر [رحمت ] به او ننموده و [از بدیها] پاكیزه اش نمى گرداند، و براى او عذاب دردناكى خواهد بود.

نام كتاب : فلاح السائل

مؤ لف : علاّمه بزرگوار سیّد بن طاووس

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

زنده كننده نسل حسینى ع
ابوالحسن ، على بن الحسین بن على بن الى طالب علیه السلام ، مشهور به زین العابدین است

 و او را على اصغر خوانند و حسین را جز از طریق او، نسلى نیست . او یكى از امامان دوازده گانه و از سادات تابعین است .
زهرى گفته است : هیچ قریشى نسبى را برتر از او نیافتم و زین العابدین علیه السلام را ابن الخیر تین مى گفته اند؛

زیرا رسول خداوند فرموده : لله تعالى من عباده خیرتان فخیرته من العرب قریش و من العجم فارس

 

نام كتاب : فضائل و سیره چهارده معصوم (ع) در آثار استاد علامه حسن زاده آملی

مؤ لف : عباس عزیزى

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
درباره وبلاگ

اللهم صل علی الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبه حبیبک و نبیک و اُم
احبائک و اصفیائک التی انتجبتها و فضلتها و اخترتها علی نساء
العالمین* اللهم کن الطالب لها ممن ظلمها و استخف بحقها و
کن الثائر* اللهم بدم اولادها* اللهم و کما جعلتها ام ائمه
الهدی و حلیله صاحب اللواء و الکریمه عند الملا الا علی فصل
علیها و علی امها خدیجه الکبری صلاه تکرم بها وجه ابیها محمد
صلی الله علیه و آله و تقر بها اعین ذریتها و ابلغهم عنی فی هذه
الساعه افضل التحیه و السلام.

مدیر وبلاگ : پندار
نویسندگان
نظرسنجی
با اینکه شرط اصلیه مسلمان بودن نماز خواندن است آیا شما نماز میخوانید؟


جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :